Revízne lehoty a termínyInštalácie pre občiansky a komerčný sektor (STN 33 1500):


Charakteristika budovy alebo priestoru Lehota v rokoch
Murovaná obytná a kancelárska budova 5
Škola, škôlka, hotel, ubytovacie zariadenie 3
Výšková budova, objekty pre viac ako 250 osôb, kultúrne zariadenie 2

Inštalácie pre priemyselný a výrobný sektor (STN 33 1500):


Charakteristika budovy alebo priestoru Lehota v rokoch
Bežná 3 – 5
S vibráciami, pasívne s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu 2
Mokrá, s extrémne korozívnou agresivitou 1

Inštalácie pre zvláštne prípady (STN 33 1500):


Charakteristika budovy alebo priestoru Lehota v rokoch
Umiestnenie vonku alebo pod prístreškom 4
Objekt zhotovený z horľavých materiálov (C2 a C3) 2
Pojazdné a prevozné prostriedky 1
Dočasná elektrická inštalácia 0,5

Špeciálne elektrické inštalácie (STN 33 2000-7):


Oddiel STN 33 2000-7 Lehota v rokoch
Priestor s vaňou alebo sprchou a umývací priestor (7-701) 3 – 5
Elektrické inštalácie plaveckých bazénov a fontán (7-702) 1
Miestnosti so saunovými kamnami (7-703) 3
Dočasná elektrická inštalácia 0,5


Elektrické spotrebiče ( STN 33 1610):


Skupina Typ spotrebiča
A Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
B Spotrebiče používané vo vonkajších priestoroch
C Spotrebiče používané pri priemyselnej alebo remeselnej činnosti; spotrebiče používané vo vonkajších priestoroch
D Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch
E Spotrebiče používané pri administrativnej činnosti

Elektrické ručné náradie ( lehoty podľa STN 33 1600):


Skupina Lehoty pravidelných revízii náradia
A trieda ochrany I – 6 mesiacov
trieda ochrany II, III – 12 mesiacov
B trieda ochrany I – 3 mesiace
trieda ochrany II, III – 6 mesiacov
C trieda ochrany I – 2 mesiace
trieda ochrán II, III – 3 mesiace

Rozdelenie elektrického ručného náradia podla pracovného využitia:
Skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 pracovných hod. do roka)
Skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 pracovných hod. do roka)
Skupina  C – s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 pracovných hod. do roka)Lehoty pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov STN 33 1610:


Skupina podľa používania (A-E) Spotrebiče držané v ruke Prenosné spotrebiče Neprenosné spotrebiče
Kontrola Revízia Kontrola Revízia Kontrola Revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 6 mesiacov
C pred použitím 1 x za 6 mesiace pred použitím 1 x za 12 mesiacov pred použitím podľa normy STN 33 1500
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mesiacov 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 3 mesiace podľa normy STN 33 1500
E 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 6 mesiacov 1 x za 24 mesiacov 1 x za 12 mesiacov podľa normy STN 33 1500

  • skupina A – Spotrebiče poskytované formou prenájmu
  • skupina B – Spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (atavby, poľnohospodárske práce)
  • skupina C – Spotrebiče pužívané pri priemyselnej a remeselnej činnosti
  • skupina D – Spotrebiče pužívané vo verejne prístupných priestoroch (školy, hotely)
  • skupina E – Sporebiče používané pri administratívnej činnosti