Inštalácie pre občiansky a komerčný sektor (STN 33 1500)
Charakteristika budovy alebo priestoru Lehota v rokoch
Murovaná obytná a kancelárska budova 5
Škola, škôlka, hotel, ubytovacie zariadenie 3
Výšková budova, objekty pre >250 osôb, kultúrne zariadenie 2
Inštalácie pre priemyselný a výrobný sektor (STN 33 1500)
Charakteristika budovy alebo priestoru Lehota v rokoch
Bežná 3 – 5
S vibráciami, pasívne s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuch 2
Mokrá, s extrémne korozívnou agresivitou 1
Inštalácie pre zvláštne prípady (STN 33 1500)
Charakteristika budovy alebo priestoru Lehota v rokoch
Umiestnenie vonku alebo pod prístreškom 4
Objekt zhotovený z horľavých materiálov (C2 a C3) 2
Pojazdné a prevozné prostriedky 1
Dočasná elektrická inštalácia 0.5
Špeciálne elektrické inštalácie (STN 33 2000-7)
Oddiel STN 33 2000-7 Lehota v rokoch
Priestor s vaňou alebo sprchou a umývací priestor (7-701) 3 – 5
Elektrické inštalácie plaveckých bazénov a fontán (7-702) 1
Miestnosti so saunovými kamnami (7-703) 3
Dočasná elektrická inštalácia 0.5
Elektrické spotrebiče ( STN 33 1610)
Skupina Typ spotrebiča
A Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
B Spotrebiče používané vo vonkajších priestoroch
C Spotrebiče používané pri priemyselnej alebo remeselnej činnosti, Spotrebiče používané vo vonkajších priestoroch
D Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch
E Spotrebiče používané pri administrativnej činnosti
Elektrické ručné náradie ( lehoty podľa STN 33 1600)
Skupina Lehoty pravidelných revízii náradia
A trieda ochrany I – 6 mesiacov
trieda ochrany II, III – 12 mesiacov
B trieda ochrany I – 3 mesiace
trieda ochrany II, III – 6 – mesiaov
C trieda ochrany I – 2 mesiace
trieda ochran II, III – 3 – mesiace

Rozdelenie elektrického ručného náradia podla pracovného využitia:
Skupina A – s náradím sa pracuje len občas ( do 100 pracovných hod. do roka)
Skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo ( od 100 do 250 pracovných hod. do roka)
Skupiona C – s náradim sa pracuje často dlhšie ( viac ako 250 pracovných hod. do roka)

Skupina podľa používania (A-E) spotrebiče držané v ruke prenosné spotrebiče neprenosné spotrebiče
kontrola revízia kontrola revízia kontrola Revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 6 mesiacov
C pred použitím 1 x za 6 mesiace pred použitím 1 x za 12 mesiacov pred použitím podľa normy STN 33 1500
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mesiacov 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 3 mesiace podľa normy STN 33 1500
E 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 6 mesiacov 1 x za 24 mesiacov 1 x za 12 mesiacov podľa normy STN 33 1500

Lehoty pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov

STN 33 1610

  • skupina A – Spotrebiče poskytované formou prenájmu
  • skupina B – Spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (Stavby, Poľnohospodárske práce)
  • skupina C – Spotrebiče pužívané pri priemyselnej a remeselnej činnosti
  • skupina D – Spotrebiče pužívané vo verejne prístupných priestoroch (Školy, Hotely)
  • skupina E – Sporebiče používané pri administratívnej činnosti