Vykonávame pravidelné kontroly a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia všetkých kategórií, domácich aj priemyselných. Vytvoríme kompletný systém ich evidencie v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktorý máme pod dohľadom a sledujeme termíny revízií namiesto Vás a môžete sa naplno venovať svojím činnostiam.

 • Zaistíme revízie:

  • elektrických spotrebičov pre domácnosti
  • elektrických spotrebičov v priemysle činnosti vo vnútorných a vonkajších priestoroch
  • elektrických spotrebičov vo verejných priestoroch a objektoch (skôlky, školy, hotely, bary)
  • elektrických spotrebičov v zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach a ambulanciách
  • elektrických spotrebičov v štátnych úradov
  • elektrických spotrebičov v priestoroch a objektoch pre administratívne účely
  • elektrických nepripevnených svietidiel
  • elektronických zariadení informačnej techniky
  • prístrojov používaných v laboratóriách
  • predlžovacích prívodov a odpojiteľných prívodov
  • elektrického ručného náradia
 • Orientačné ceny revízií spotrebičov:

  • Revízia el. spotrebiča od 2,70 €/ks
  • Revízia el. ručného náradia od 2,70 €/ks
  • Revízia el. zváračky od 8,00 €/ks
  • Vytvorenie novej evidenčnej karty od 1,80 €/ks
  • Označenie nálepkou od 0,10 €/ks

  Ceny za výkon revízie sa stanovujú dohodou podľa množstva potrebných revíznych úkonov, zložitosti objektu a druhu prostredia. Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.