Naša firma poskytuje komplexné služby v oblasti revízií elektroinštalácií a elektrických zariadení najrôznejších kategórií. Skontrolujeme vaše zariadenia, zavedieme ich do databázi, budeme za vás sledovať blížiaci sa termín povinných revízií v súlade s platnými normami a vyhláškami. To všetko za použitia moderného technického vybavenia.

 • Podľa druhu zariadenia robíme odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení:

  • elektrických inštalácií, podľa STN 33 2000-6-61, STN 33 1500
  • bleskozvodov a systémov ochrany pred bleskom, podľa STN EN 62305 1-4
  • elektrických spotrebičov, podľa STN 33 1610
  • elektrického ručného náradia, podľa STN 33 1600
  • elektrických častí strojov, podľa STN EN 60204-1
  • aktívne bleskozvody, podľa STN EN 33 1391
  • uzemňovacie sústavy, podľa STN EN 33 2000-5-54
  • osvetlenie pracovísk časť 1: vnútorné pracoviská STN EN 12464-1
  • osvetlenie pracovísk čast 2: vonkajšie osvetlenie STN EN 12464-2
  • POZNÁMKA – na meranie osvetlenia používame luxmetrovú sondu k prístroju SONEL MPI 530
 • Podľa času vykonania robíme odborné prehliadky a odborné skúšky:

  • východiskové – pred uvedením do prevádzky
  • periodické – počas používania v pravidelných lehotách
  • mimoriadne – po zásahu blesku, po odstávke 1 rok, po zákaze činnosti štátnym orgánom
 • Revízie bytov, domov a budov

  • Vykonávame východiskové, periodické a mimoriadne revízie elektrických inštalácií a elektrických rozvodov na stavbách, v domácnostiach, inštitúciách aj firmách.
 • Kde vykonávame revízie elektroinštalácií:

  • v domácnostiach
  • v bytových a rodinných domoch
  • v priemyselných objektoch
  • v administratívnych objektoch
  • na stavbách
  • na elektro-rozvádzačoch
  • v nemocniciach a ambulanciách
  • štátne úrady a inštitúcie
 • Doplnkové služby:

  • Revízie elektrických inštalácií vykonávame vrátane odstraňovania zistených závad ako je dotiahnutie spojov, upevnenie uvoľnených zásuviek atď. Náročnejšie opravy zistených závad riešime po dohode.

  Povinnosť robiť revíziu

  Povinnosť robiť revíziu elektrickej inštalácie  a bleskozvodu, ručného náradia a elektrických spotrebičov má:

  • každý podnikateľ, ktorý zamestnáva alebo ubytováva osoby a sú v objekte
   • elektrická inštalácia
   • bleskozvod
   • elektrické spotrebiče (počítače, tlačiarne a pod.)
   • elektrické ručné náradie (elektrické náradie, ktoré sa drží v ruke pri práci)
  • Majiteľ objektu, ktorý prenajíma
   • elektrická inštalácia
   • bleskozvod
  • Majiteľ bytu alebo nehnuteľnosti, ktorý prenajíma
   • elektrická inštalácia

  Povinnosť robiť revíziu – ak je nehnuteľnosť poistená

  Povinnosť robiť revíziu elektroinštalácie a bleskozvodu má majiteľ bytu, rodinného domu a nehnuteľnosti, ktorá nespadá do vyššie uvedených kategórií ale má danú nehnuteľnosť poistenú.

  Pri poistných udalostiach dochádza ku kráteniu, prípadne až zamietnutiu poistného plnenie pretože revízia chýba prípadne jej platnosť už vypršala.

  • Ceny za výkon revízie sa stanovujú dohodou podľa množstva potrebných revíznych úkonov, zložitosti objektu a druhu prostredia. Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.