Revízie domov, bytov a budovNaša firma poskytuje komplexné služby v oblasti revízií elektroinštalácií a elektrických zariadení najrôznejších kategórií. Skontrolujeme Vaše zariadenia, zavedieme ich do databázy, budeme za Vás sledovať blížiaci sa termín povinných revízií v súlade s latnými normami a vyhláškami. To všetko za použitia moderného technického vybavenia.Povinnosť robiť revíziu:


Povinnosť robiť revíziu elektrickej inštalácie a bleskozvodu, ručného náradia a elektrických spotrebičov má:

 • každý podnikateľ, ktorý zamestnáva alebo ubytováva osoby a sú v objekte
  • elektrická inštalácia
  • bleskozvod
  • elektrické spotrebiče (počítače, tlačiarne a pod.)
  • elektrické ručné náradie (elektrické náradie, ktoré sa drží v ruke pri práci)
 • Majiteľ objektu, ktorý prenajíma
  • elektrická inštalácia
  • bleskozvod
 • Majiteľ bytu alebo nehnuteľnosti, ktorý prenajíma
  • elektrická inštalácia

Povinnosť robiť revíziu – ak je nehnuteľnosť poistená


Povinnosť robiť revíziu elektroinštalácie a bleskozvodu má majiteľ bytu, rodinného domu a nehnuteľnosti, ktorá nespadá do vyššie uvedených kategórií ale má danú nehnuteľnosť poistenú.

Pri poistných udalostiach dochádza ku kráteniu, prípadne až zamietnutiu poistného plnenie pretože revízia chýba, prípadne jej platnosť už vypršala.

 • Ceny za výkon revízie sa stanovujú dohodou podľa množstva potrebných revíznych úkonov, zložitosti objektu a druhu prostredia. Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.


Podľa druhu zariadenia robíme odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení:


 • elektrických inštalácií, podľa STN 33 2000-6-61, STN 33 1500
 • bleskozvodov a systémov ochrany pred bleskom, podľa STN EN 62305 1-4
 • elektrických spotrebičov, podľa STN 33 1610
 • elektrického ručného náradia, podľa STN 33 1600
 • elektrických častí strojov, podľa STN EN 60204-1
 • aktívne bleskozvody, podľa STN EN 33 1391
 • uzemňovacie sústavy, podľa STN EN 33 2000-5-54
 • osvetlenie pracovísk časť 1: vnútorné pracoviská STN EN 12464-1
 • osvetlenie pracovísk čast 2: vonkajšie osvetlenie STN EN 12464-2
 • POZNÁMKA – na meranie osvetlenia používame luxmetrovú sondu k prístroju SONEL MPI 530

Podľa času vykonania robíme odborné prehliadky a odborné skúšky:


 • východiskové – pred uvedením do prevádzky
 • periodické – počas používania v pravidelných lehotách
 • mimoriadne – po zásahu blesku, po odstávke 1 rok, po zákaze činnosti štátnym orgánomRevízie bytov, domov a budov:


Vykonávame východiskové, periodické a mimoriadne revízie elektrických inštalácií a elektrických rozvodov na stavbách, v domácnostiach, inštitúciách aj firmách.


Doplnkové služby:


Revízie elektrických inštalácií vykonávame vrátane odstraňovania zistených závad ako je dotiahnutie spojov, upevnenie uvoľnených zásuviek atď. Náročnejšie opravy zistených závad riešime po dohode.Kde vykonávame revízie elektroinštalácií:


 • v domácnostiach
 • v bytových a rodinných domoch
 • v priemyselných objektoch
 • v administratívnych objektoch
 • na stavbách
 • na elektro-rozvádzačoch
 • v nemocniciach a ambulanciách
 • štátne úrady a inštitúcie