Vykonávame východiskové, periodické a mimoriadne (po zásahu bleskom) revízie systémov vonkajšej a vnútornej ochrany pred bleskom. V dnešnej dobe ochrana pred bleskom (LPS – Lightning Protection System) nie je už len klasický bleskozvod, ale aj vnútorná ochrana elektrických rozvodov pre bleskom, ktorá pozostáva najmä z rôznych pospojovaní a vhodných kombinácií prepäťových ochrán.

 • Revidujeme ochrany pred bleskom (LPS):

  • na bytových a rodinných domoch
  • na priemyselných objektoch
  • štátne úrady a inštitúcie
  • v nemocniciach
 • Orientačné ceny revízií ochrany pre bleskom (LPS):

  • Rodinný dom cca 150 m2 48 € (4 zvody)
  • Objekt s viacerými zvodmi 12 €/zvod
  • Ceny za výkon revízie sa stanovujú dohodou podľa množstva potrebných revíznych úkonov, zložitosti objektu a druhu prostredia. Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.