Revízie bleskozvodov (LPS)Vykonávame východiskové, periodické a mimoriadne (po zásahu bleskom) revízie systémov vonkajšej a vnútornej ochrany pred bleskom. V dnešnej dobe ochrana pred bleskom (LPS – Lightning Protection System) nie je už len klasický bleskozvod, ale aj vnútorná ochrana elektrických rozvodov pred bleskom, ktorá pozostáva najmä z rôznych pospojovaní a vhodných kombinácií prepäťových ochrán.Revidujeme ochrany pred bleskom (LPS):


  • na bytových a rodinných domoch
  • na priemyselných objektoch
  • štátne úrady a inštitúcie
  • v nemocniciach

Orientačné ceny revízií ochrany pred bleskom (LPS):


  • rodinný dom cca 150 m² 48 € (4 zvody)
  • objekt s viacerými zvodmi 12 €/zvod

Ceny za výkon revízie sa stanovujú dohodou podľa množstva potrebných revíznych úkonov, zložitosti objektu a druhu prostredia. Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.