REFERENCIE • INSTOP s.r.o. (CZ): elektroinštalačné práce; revízie (OPaOS) el. náradia a spotrebičov
 • ALUKONSTRUKT (HU): elektroinštalačné práce; revízie (OPaOS) el. inštalácie
 • Traser s.r.o.: revízie (OPaOS) el. inštalácie
 • Prosol s.r.o.: elektroinštalačné práce
 • Tvan.SK s.r.o.: revízie (OPaOS) el. náradia a spotrebičov
 • Borbola András (HU): revízie (OPaOS) el. náradia Land Rover
 • Inštalatérstvo Jan Křenek (CZ): revízie (OPaOS) el. náradia Land Rover
 • Gorm, s.r.o.: elektroinštalačné práce; revízie (OPaOS) el. inštalácie
 • Jipo SK, s.r.o.: elektroinštalačné práce (kompletná demontáž a montáž osvetlenia vo výrobnej hale)
 • ALL SECURITY s.r.o.: revízia (OPaOS) el. ručného náradia
 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava: revízie (OPaOS) el. inštalácie, bleskozvodov a el. spotrebičov; oprava zistených závad
 • Subdodávateľ pre rakúskeho obchodného partnera: elektromontážne práce v Rakúsku
 • Ekonomická univerzita v Bratislave: odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) el. zariadení
 • BB Komes s.r.o.: odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) el. zariadení, bleskozvodu a el. náradia; kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie
 • ARROW s.r.o.: elektroinštalačné práce
 • KUKA Systems Slowakei spol. s.r.o.: odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) el. zariadení
 • HSP GmbH Co. KG.: odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) el. zariadení – zákazka LAND ROVER NITRA
 • Beck&Pollitzer Slovakia s.r.o.: revízia (OPaOS) el. ručného náradia – zákazka LAND ROVER NITRA
 • Stolárska dielňa Beladice: komplexná rekonštrukcia el. inštalácia, montáž a pripojenie strojného vybavenia dielne; odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) el. zariadení a strojov
 • Realizácie Inteligentnej inštalácie iNELS.: Nitra, Bratislava
 • Realizácie NN prípojok: Vráble, Nitra , Levice, Trnava, Šala…
 • Realizácia bleskozvodového zariadenia: Nitra, Vráble, Levice, Bratislava, Trnava…
 • Jaguár Land Rover Nitra: odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) el. zariadení a strojov (montážne linky na dopĺňanie kvapalín)
 • Bytový dom 24 bytov Topoľčany: komplexná elektroinštalácia dodávka a montáž; odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)
 • Daňový úrad NITRA a jeho organizačné zložky: odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) el. spotrebičov a el. náradia
 • Colný úrad Nitra: odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) el. inštalácie
 • MSM Land Systems s.r.o. Trenčín: odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) – CNC frézy, plazmová rezačka železa, stojanové vŕtačky, ohýbačky plechu, sústruhy, CNC obrábacie stroje (cca 200 ks el. strojov)
 • STU Bratislava chemická fakulta: odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) el. inštalácie budov (chemické laboratória, kancelárie)