O NÁSNaša spoločnosť poskytuje východiskové, periodické a mimoriadne elektro revízie. Špecializujeme sa na revízie, resp. odborné prehliadky a odborné skúšky na el. zariadení a bleskozvodov do 1000 V a bez obmedzenia napätia nad 1000 V v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Východiskové, periodické a mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vykonávame v rámci celej SR.Prečo nás?


Pri kontakte so zákazníkom jednáme seriózne, s trpezlivosťou a ochotou. Pri vykonaní prác dbáme na kvalitu a vysokú odbornú úroveň. Na revízie používame kvalitné profesionálne meracie prístroje, ktoré sú pravidelne kalibrované. Vychádzame z toho, že spokojný obchodný partner a zákazník sa bude pravidelne na nás obracať a je zárukou prac a rozvíjania firmy.Férový prístup k zákazníkovi


Snažíme sa navrhnúť tak riešenie, aby bolo funkčné a zodpovedalo platnej legislatíve a aby zákazník nemal výdavky navyše. Vždy ponúkame také riešenie, aké naozaj potrebujete. Pracujeme v takých časoch, kedy to najviac vyhovuje nášmu klientovi tak, aby sme čo najmenej obmedzovali prevádzku. Komunikácia s nami je priamočiara.