MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A SŤAHOVANIE ZARIADENÍ V PRIEMYSLESvoje podnikanie sme rozšírili o službu montáž, demontáž, sťahovanie technologických a strojných zariadení vo výrobných podnikoch. Našu hlavnú činnosť tvoria montáž, demontáž, sťahovanie, inštalácia, osádzanie, pripájanie k médiám a oživovanie strojov, výrobných liniek, sťahovanie závodov, sťahovanie výrobných liniek, sťahovanie strojov, sťahovanie technologických celkov aj jednotlivých zariadení. Po pripojení na elektrickú sieť a po inštalácii výrobnej linky, strojného alebo technologického zariadenia vykonáme všetky potrebné merania podľa platných prepisov a Slovenských technických noriem a vykonáme odbornú prehliadku a odbornú skúšku VTZ (revíziu).

Pri tejto činnosti dbáme na to, aby naši zamestnanci dodržiavali interné smernice BOZP a tak isto aj externé smernice BOZP u zákazníka.