Ponuka pre firmy a kancelárieAk pracujete vo Vašej firme s elektrickými spotrebičmi (počítače, predlžovačky, atď.) alebo elektrickým ručným náradím, potom práve Vám je určená táto ponuka. Jedná sa o revízie vyžadované zákonom 124/2006 Z. z. a vyhlášky 508/2009 Z. z. v zmysle noriem STN 33 1600 a STN 33 1610.


Objednajte si voľný termín revízií už dnes na čísle +421 948 919 057 alebo mailom na info@pro-revizie.sk


Odbornými prehliadkami a skúškami elektrických zariadení predídete prípadným pracovným úrazom a hospodárskym škodám (sankciám od štátnych orgánov, neplnenie poistných plnení), ktoré by mohli vzniknúť vo Vašej spoločnosti. Objednávateľ predloží potrebnú technickú dokumentáciu. Cestovné náklady sa účtujú samostatne.