ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Ponúkame komplexné riešenia v oblasti elektroinštalácií a to od: pokládky káblov a káblových trás, výroby rozvádzačov, zapojenie rozvádzača na mieste inštalácie, oživenie, OPaOS a odovzdanie zákazníkovi.

Naši odborne vyškolený pracovníci Vám zabezpečia kvalitnú montáž, opravy, rekonštrukcie elektrických inštalácii v hoteloch, polyfunkčných objektov, novostavbách, bytoch a bytových domov, priemyselných budovách.

Pri návrhu elektrickej inštalácie objektov využívame vlastné kapacity projektantov, ktorí sú v neustálom kontakte s najnovšími trendmi v tejto oblasti a najnovšími legislatívnymi normami. Pre prácu a návrh systémov elektroinštalácie je potrebné mať splnené legislatívne predpoklady a oprávnenia, čomu naša spoločnosť venuje obzvlášť pozornosť.

Všetky služby poskytujeme na elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia a aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.Služby, ktoré poskytujeme:


 • elektroinštalačné práce v obytných a priemyselných budovách
 • revízie elektroinštalácií (Odborné prehliadky a Odborné skúšky)
 • inštalácie bleskozvodov
 • návrh, dodávka a inštalácia LED osvetlení
 • rekonštrukcie elektrických inštalácií
 • montáže a rekonštrukcie verejného osvetlenia
 • komplexná montáž a demontáž svetelnej inštalácie v priemyselných budovách a objektoch
 • demontáž elektrických strojov a zariadení a montáž na mieste budúcej prevádzky
 • inteligentná inštalácia LOXONE
 • vonkajšie káblové rozvody
 • automatizácia a elektrosystémy
 • oprava a údržba do 1000 V
 • NN prípojky
 • elektrické podlahové vykurovanie (dodávka a inštalácia)