[bt_section layout=“boxed“ top_spaced=“topSmallSpaced“ bottom_spaced=“bottomSmallSpaced“ skin=“inherit“ full_screen=“no“ vertical_align=“inherit“ divider=“no“ back_image=““ back_color=“rgb(233,239,242)“ back_overlay=““ back_video=““ video_settings=““ back_video_mp4=““ back_video_ogg=““ back_video_webm=““ parallax=““ parallax_offset=““ animation=““ animation_back=““ animation_impress=““ el_id=““ el_class=““ el_style=““][bt_row][bt_column width=“1/1″ align=“center“ vertical_align=“inherit“ border=“no_border“ cell_padding=“default“ animation=“no_animation“ highlight=“no_highlight“ background_color=““ transparent=““ inner_background_color=““ background_image=““ el_class=““ el_style=““][bt_hr top_spaced=“topSmallSpaced“ bottom_spaced=“bottomSemiSpaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][bt_header superheadline=““ headline=“Facility managment – správa budov“ headline_size=“medium“ headline_style=“regular“ dash=“bottom“ subheadline=““ el_class=““ el_style=““][/bt_header][bt_hr top_spaced=“topSmallSpaced“ bottom_spaced=“bottomSmallSpaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=“1/1″ align=“center“ vertical_align=“inherit“ border=“no_border“ cell_padding=“default“ animation=“no_animation“ highlight=“no_highlight“ background_color=““ transparent=““ inner_background_color=““ background_image=““ el_class=““ el_style=““][bt_hr top_spaced=“topSmallSpaced“ bottom_spaced=“bottomSmallSpaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][bt_text]

Facility management nachádza v našich podmienkach čoraz väčšie uplatnenie. V súčasnosti, keď sa pozornosť firiem stále viac zameriava na efektívne riadenie s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť vo vybranom trhovom segmente, stáva sa uplatnenie facility managementu nanajvýš aktuálne.

Správu objektu vykonávame s odborníkmi, ktorí navyše kontrolujú aj služby zabezpečované externými poskytovateľmi. Ide o sofistikovaný systém riadenia mnohých profesií, ktoré musia vo finále tvoriť dokonale zohratý orchester. Akékoľvek zanedbanie riadenia vedie k zhoršeniu kvality prostredia budovy alebo obťažovaniu užívateľov, resp. ku skráteniu životnosti jednotlivých komponentov budovy (to sa prejaví neskôr zvýšením nákladov na rekonštrukciu a obnovu). Najhorším dôsledkom zle vykonávanej správy objektov je priame ohrozenie ich užívateľov (požiarne ohrozenie, napadnutie objektu alebo aj obyčajná krádež majetku).

[/bt_text][bt_hr top_spaced=“topSmallSpaced“ bottom_spaced=“bottomSmallSpaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=“1/1″ align=“left“ vertical_align=“inherit“ border=“no_border“ cell_padding=“default“ animation=“no_animation“ highlight=“no_highlight“ background_color=““ transparent=““ inner_background_color=““ background_image=““ el_class=““ el_style=““][bt_hr top_spaced=“topSmallSpaced“ bottom_spaced=“bottomSmallSpaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][bt_row_inner][bt_column_inner width=“1/2″ align=“left“ cell_padding=“btDoublePadding“ vertical_align=“inherit“ highlight=“no_highlight“ animation=“no_animation“ background_color=““ opacity=““ el_class=““ el_style=““][bt_hr top_spaced=“topExtraSmallSpaced“ bottom_spaced=“bottomExtraSmallSpaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][bt_header superheadline=““ headline=“Facility management sa uplatňuje pri dvoch skupinách užívateľov:“ headline_size=“small“ headline_style=“regular“ dash=“no“ subheadline=““ el_class=““ el_style=““][/bt_header][bt_hr top_spaced=“topExtraSmallSpaced“ bottom_spaced=“bottomExtraSmallSpaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][bt_text]

Prvú tvoria investori a developerské organizácie, druhou sú vlastníci už existujúcich stavebných objektov. V prvom prípade sa vďaka facility managementu už v prípravnej fáze investičného procesu realizujú stavebné objekty s vysokou úžitkovou hodnotou a nízkymi prevádzkovými nákladmi pri zachovaní kvality projektu a všetkých služieb poskytovaných nájomcom. Z pohľadu developera je po ukončení investičného procesu najdôležitejším faktorom možnosť zhodnotiť svoje investície – predajom alebo prenájmom. Životaschopnosť stavebného objektu ušetrí aj potenciálnemu záujemcovi určité percento prevádzkových nákladov s minimálnym vynaložením úsilia.

[/bt_text][bt_hr top_spaced=“topSmallSpaced“ bottom_spaced=“bottomSmallSpaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][bt_text]

Druhou skupinou sú vlastníci už existujúcich stavebných objektov rozličného technického stavu a vybavenia. Ide o priemyselné a výrobné podniky, administratívne a obchodné centrá, školské a univerzitné zariadenia, nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia a podobne. Využitie facility managementu môže v tejto skupine priniesť optimalizáciu podporných činností, sprehľadnenie nákladov a ich následného zníženia, výrazne vyššieho využitia plôch, inventára, technických prostriedkov, služieb a v neposlednom rade aj pracovníkov, podieľajúcich sa vo firme na podporných činnostiach.

[/bt_text][bt_hr top_spaced=“topSmallSpaced“ bottom_spaced=“bottomSmallSpaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][/bt_column_inner][bt_column_inner width=“1/2″ align=“left“ cell_padding=“btDoublePadding“ vertical_align=“inherit“ highlight=“no_highlight“ animation=“no_animation“ background_color=“e04622″ opacity=““ el_class=““ el_style=“color:white;“][bt_hr top_spaced=“topSmallSpaced“ bottom_spaced=“bottomSmallSpaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][bt_text]

SLUŽBY KOMPLEXNEJ SPRÁVY NEHNUTEĽNOSTÍ:

[/bt_text][bt_hr top_spaced=“topExtraSmallSpaced“ bottom_spaced=“bottomExtraSmallSpaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][bt_text]

 • komplexné riadenie a koordinácia prevádzkovo-technických procesov a podporných činností  v nehnuteľnosti
 • obsluha, odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení
 • preventívna údržba nehnuteľnosti a technických zariadení
  • stavebná údržba objektu
  • odpadové hospodárstvo
  • ochrana životného prostredia, požiarna ochrana, BOZP
  • údržba zelene a areálu (zimná/letná)
  • upratovacie služby, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia
  • administratívno-technické služby, rekonštrukcie priestorov, inžinierska činnosť, sťahovanie

[/bt_text][bt_hr top_spaced=“topSmallSpaced“ bottom_spaced=“bottomSmallSpaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][/bt_column_inner][/bt_row_inner][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=“1/1″ align=“center“ vertical_align=“inherit“ border=“no_border“ cell_padding=“default“ animation=“no_animation“ highlight=“no_highlight“ background_color=““ transparent=““ inner_background_color=““ background_image=““ el_class=““ el_style=““][bt_hr top_spaced=“topSmallSpaced“ bottom_spaced=“bottomSemiSpaced“ transparent_border=“noBorder“ el_class=““ el_style=““][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section]