ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM
Čistenie – tryskanie suchým ľadom je moderná ekologická, neabrazívna metóda priemyselného čistenia.

Proces čistenia využíva tri základné faktory: kinetickú energiu, termálny šok a sublimáciu. Na konci procesu zostáva len odstránená nečistota a žiadny ďalší sekundárny odpad, ako tomu býva napr. pri pieskovaní. Tým je metóda čistenia – suchým ľadom efektívna, šetrná k čisteným materiálom a zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu. Pomocou suchého ľadu ekologicky a šetrne odstránite nánosy usadenín a nečistôt, či povrchovú hrdzu bez nutnej demontáže čistených zariadení, čím šetríte čas, aj značné peňažné náklady.

Je známe, že suchý ľad inhibuje rast baktérií, proces čistenia suchým ľadom zastavuje rast plesní, spór a znižuje kontamináciu inými biologickými látkami. Okrem toho je netoxický, bez zápachu a vhodný na všetky povrchy – od kovu, dreva, betónu až po jemnú drevenú štruktúru či sklo a textil.


 • Výhody čistenia suchým ľadom
 • Ako funguje čistenie suchým ľadom
 • Čistota bezo zvyšku
Výhody čistenia suchým ľadom

Čistenie suchým ľadom je ekologické a teda bez použitia akýchkoľvek chemických prípravkov. Suchý ľad je pevného skupenstva a tak je možné čistenie elektrických obvodov, textilu, alebo drevených výrobkov. Na rozdiel od pieskovania vám po práci nezostáva žiaden odpad okrem toho vyčisteného a tak šetríte nielen čistení povrch, ale aj svoj voľný čas. Toto čistenie je vhodné použiť pred renováciou náterov. Podklad je dôkladne vyčistený, odmastený a povrch sa zbaví starých nánosov farieb.

Ako funguje čistenie suchým ľadom

Otryskávací stroj, vysokým tlakom vzduchu po pelety suchého ľadu na znečistenú plochu. Špina na znečistenom povrchu sa rozdielnymi teplotami a prudkým ochladením suchým ľadom začne uvoľňovať a krehnúť. Dopadajúce pelety suchého ľadu pri kontakte so znečisteným povrchom menia skupenstvo z pevného na plynné a tak zostáva po čistení len uvoľnená nečistota, ktorá sa jednoducho odstráni.

Čistota bezo zvyšku

Čistenie znečistených foriem, dielcov alebo strojov je často obtiažne. Problém: Po pieskovaní napríklad ostáva abrazívne médium ako piesok alebo sklenený granulát. Takže potom je po čistení nutné ešte upratať. S výkonnými zariadeniami na otryskávanie suchým ľadom Kärcher nie je táto dodatočná práca nutná. Pelety suchého ľadu sa po otryskávaní úplne rozpustia na kysličník uhličitý (CO2). Všetko, čo ostane, je čistota.


Ukážka čistenia suchým ľadom:
Výhody otryskávania so suchým ľadom:


 • čistenie bez prípravných prác
  stroje sa na čistenie nemusia namáhavo rozkladať, pelety sa bez problémov dostanú aj do najmenších kútov
 • minimálne prestoje strojov
  vďaka rýchlemu a efektívnemu čisteniu suchým ľadom
 • ekologické čistenie
  bez chemikálií alebo abrazívneho prostriedku
 • povrch sa nepoškodí
 • žiadne zvyšky
  suchý ľad bezo zvyšku sublimuje na CO2, nezostávajú žiadne zvyšky ako abrazívne médium alebo odpadová voda

Priklady použitia v oblastiach priemyslu:


 • automobilový priemysel, zlievarne a vstrekovne plastov
  Naše zariadenia na otryskávanie suchým ľadom oslobodia všetky možné diely a obrobky od tmelu a odformovacej zmesi. Zvyšky silikónu, gumy, farieb, lakov a pod. sa dajú bez problémov odstrániť zo vstrekovacích foriem, nástrojov a celých výrobných liniek. Všetko bude čisté, bez zanechania stôp.
 • potravinársky, farmaceutický a kozmetický priemysel
  Pomocou zariadenia na otryskávanie suchým ľadom sa dajú plniace a miešacie zariadenia, výrobné linky a manipulačné systémy ako aj nádrže a pece oslobodiť od pripálených a zatvrdnutých vrstiev, mastnoty a škrobu.
 • plastový a obalový priemysel
  Vstrekovacie formy a výrobné linky oslobodí zariadenie na otryskávanie suchým ľadom od silikónu a gumy rovnako ako od farieb, lakov a iného znečistenia.