Vykonávame revízie elektrickcýh častí strojných zariadení. Strojné zariadenie pripravíme na spustenie do prevádzky a zaistíme jeho následné pravidelné kontroly. V prípade potreby vykonáme východiskovú revíziu po premiestnení stroja.
1Revízie elektrických častí strojov robíme:
• v priemyselných objektoch

Dôraz sa kladie na úplnosť a aktuálnosť technickej dokumentácie strojného zariadenia a správne vyhodnotenie rizika vznikajúce jeho prevádzkou.
2Orientačné ceny revízií:
El. prívod stroja do 10 kW od 19,- Eur/prívod
El. prívod stroja nad 10 kW od 42,- Eur/prívod
Kompresor od 9,- Eur/ks
Obrábací stroj od 55,- Eur/ks

Ceny za výkon revízie sa stanovujú dohodou podľa množstva potrebných revíznych úkonov, zložitosti objektu a druhu prostredia. Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.