Vykonávame pravideľné kontroly a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia všetkých kategórií, domácich aj priemyselných. Vytvoríme kompletný systém ich evidencie v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktorý máme pod dohľadom a sledujeme termíny revizií namiesto Vás a môžete sa naplno venovať svojím činnostiam.
1Zaistíme revízie:
• elektrických spotrebičov pre domácnosti
• elektrických spotrebičov v priemysle činnosti vo vnútorných a vonkajších priestoroch
• elektrických spotrebičov vo verejných priestoroch a objektoch (skôlky, školy, hotely, bary)
• elektrických spotrebičov v zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach a ambulanciách
• elektrických spotrebičov v štátnych úradov
• elektrických spotrebičov v priestoroch a objektoch pre administratívne účely
• elektrických nepripevnených svietidiel
• elektronických zariadení informačnej techniky
• prístrojov používaných v laboratóriách
• predlžovacích prívodov a odpojiteľných prívodov
• elektrického ručného náradia
2Orientačné ceny revízií spotrebičov:
Revízia el. spotrebiča od 2,70Eur/ks
Revízia el. ručného náradia od 2,70 Eur/ks
Revízia el. zváračky od 8,00 Eur/ks
Vytvorenie novej evidenčnej karty od 1,80 Eur/ks
Označenie nálepkou od 0,10 Eur/ks

Ceny za výkon revízie sa stanovujú dohodou podľa množstva potrebných revíznych úkonov, zložitosti objektu a druhu prostredia. Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.