Vykonávame východiskové, periodické a mimoriadne (po zásahu bleskom) revízie systémov vonkajšej a vnútornej ochrany pred bleskom. V dnešnej dobe ochrana pred bleskom (LPS - Lightning Protection System) nie je už len klasický bleskozvod, ale aj vnútorná ochrana elektrických rozvodov pre bleskom, ktorá pozostáva najmä z rôznych pospojovaní a vhodných kombinácií prepäťových ochrán.
1Revidujeme ochrany pred bleskom (LPS):
• na bytových a rodinných domoch
• na priemyselných objektoch
• štátne úrady a inštitúcie
• v nemocniciach
2Orientačné ceny revízií ochrany pre bleskom (LPS):
Rodinný dom cca 150 m2 48,- Eur ( 4 zvody )
Objekt s viacerými zvodmi 12,- Eur/zvod

Ceny za výkon revízie sa stanovujú dohodou podľa množstva potrebných revíznych úkonov, zložitosti objektu a druhu prostredia. Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.