Budeme radi ak prejavíte záujem o naše služby a my urobíme všetko preto aby ste boli spokojní.

KOMPLEXNÉ ELEKTROINŠTALČNÉ PRÁCE

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o.

 

SLUŽBY:

– ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY (REVÍZIE) – VTZ ELEKTRICKÝCH

– KOMPLEXNÉ ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE V BYTOVÝCH A PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV

– INTELIGENTNÁ INŠTALÁCIA  ( iNELS, Loxone, Legrand, ABB )

– MONTÁŽ BLESKOZVODOV

– MONTÁŽ A DEMONTÁŽ SVETELNEJ INŠTALÁCIE V OBCHODNÝCH A PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV

– MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A SŤAHOVANIE TECHNOLOGICKÝCH, STROJNÝCH A VÝROBNÝCH ZARIADENÍ V PRIEMYSLE.

– PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA, MaR

– ODSTRAŇOVANIE ZISTENÝCH ZÁVAD PO REVÍZII (OPaOS)

– ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ

– KOMPLEXNÁ REALIZÁCIA  NN  PRÍPOJOK K DOMOM, BYTOVKÁM A PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV.

– VÝROBA ROZVÁDZAČOV NN

 

REFERENCIE :

– INSTOP s.r.o. CZ : Elektroinštalačné práce, Revízie( OPaOS) el. náradia a spotrebičov,

– ALUKONSTRUKT  HU : Elektroinštalačné práce, Revízie (OPaOS) el. inštalácie

– Traser s.r.o. : Revízie (OPaOS) el. inštalácie

– Prosol s.r.o. : Elektroinštaláčné práce

– Tvan.SK s.r.o. : Revízie (OPaOS) el. náradia a spotrebičov

– Borbola András HU : Revízie (OPaOS) el. náradia Land Rover

– Inštalatérstvo Jan Křenek CZ : Revízie (OPaOS) el. náradia Land Rover

– Gorm, s.r.o. : Elektroinštalačné práce, Revizie(OpaOS) el. inštalácie

– Jipo SK, s.r.o. : Elektroinštalačné práce, (Kompletná demontáž a montáž osvetlenia vo výrobnej hale)

– ALL SECURITY s.r.o.: Revízia (OPaOS) el. ručného náradia

– Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava: OPaOS el. inštalácie, bleskozvodov a el. spotrebičov. Oprava zistených závad.

– Subdodávateľ pre rakúskeho obchodného partnera: Elektromontážne práce v rakúsku.

– Ekonomická univerzita v Bratislave: Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. zariadení

– BB Komes s.r.o. : Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie)  el. zariadení, bleskozvodu a  el.náradia, Rekonštrukcia elektroinštalácie.

– ARROW s.r.o. : Elektroinštalačné práce

– KUKA Systems Slowakei spol. s r.o. : Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. zariadení

– HSP GmbH Co. KG. : Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. zariadení – zákazka LAND ROVER NITRA

 – Beck & Pollitzer Slovakia s.r.o. : Revízia (OPaOS) el. ručného náradia – zákazka LAND ROVER NITRA

– Stolárska dielňa Beladice: Komplexná rekonštrukcia el. inštalácia, montáž a pripojenie  strojného vybavenia dielne, Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. zariadení a strojov.

– Realizácie Inteligentnej inštalácie iNELS.: Nitra, Bratislava

– Realizácie NN prípojok. : Vráble, Nitra , Levice, Trnava, Šala …

 

 

Vyhláška 508/2009 zaraďuje elektrické zariadenia medzi vyhradené elektrické zariadenia a preto je povinnosťou prevádzkovateľov týchto zariadení vykonávať v stanovenom časovom intervale revízie – odborné prehliadky a skúšky týchto elektrických zariadení.

Revízie, elektromontážne práce, bleskozvody a všetky naše služby vykonávame komplexne podľa platných STN noriem a zákonov SR. Elektroinštalácie, revízie a inštalácie elektrických zariadení poskytujeme v rámci celej SR a to v rodinných domoch, bytových domoch, vo výrobných a montážnych halách, priemyselných objektoch a teda na všetkých objektoch v ktorých je potrebné vykonať elektroinštaláčné práce, revízie alebo inštaláciu elektrických zariadení.

 

Realizáciám inteligentnej inštalácie iNELS a Loxone sa venujeme od roku 2014, pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

 

V súvislosti s realizáciami inteligentných inštalácií ponúkame  nasledovné služby.:

– Projektová činnosť

– Výroba inteligentných rozvádzačov na mieru presne podľa potreby

– Dodanie a Montáž koncových zariadení ( zásuvky, vypínače, tlačítka, audio, atď. )

– Komplexná kabeláž pre silnoprúdové rozvody ( zásuvková a svetelná inštalácia, tieniaca technika atď.)

– Komplexné riešenie osvetlenia, dodanie a montáž ( interier, exterier )

 

 

OPRÁVNENIE:

– Odborné prehliadky a odborné skúšky, oprava, údržba, montáž, rekonštrukcia vyhradených technických zariadení elektrických, rozsah E2 do 1000V vrátane bleskozvodov, objekt triedy A bez nebezpečenstva výbuchu

– Výroba technických zariadení elektrických, rozsah E4 stroj, prístroj, rozvádzač, objekt triedy A bez nebezpečenstva výbuchu

číslo oprávnenia 0037/30/18/EZ-O,S-E2-A/OPR  vydané TÜV SÜD Slovakia.

 

 

V prípade záujmu o revíziu elektrických zariadení nás neváhajte kontaktovať telefonicky:

 Tel.č.: +421 948 919 057  alebo na e-mailovú adresu: info@pro-revizie.sk

 

 VYBRANÉ NORMY:

• elektrických inštalácií, podľa STN 33 2000-6, STN 33 1500
• bleskozvodov a systémov ochrany pred bleskom, podľa STN EN 62305 1-4
• elektrických spotrebičov, podľa STN 33 1610
• elektrického ručného náradia, podľa STN 33 1600
• elektrických častí strojov, podľa STN EN 60204-1
• uzemňovacie sústavy, podľa STN EN 33 2000-5-54
• osvetlenie pracovísk časť 1: vnútorné pracoviská STN EN 12464-1
• osvetlenie pracovísk čast 2: vonkajšie osvetlenie STN EN 12464-2
• POZNÁMKA – na merianie osvetlenia používame luxmetrovú sondu k prístroju SONEL MPI 530